Grafičko preduzeće “SNB'' d.o.o.

adresa:

ul. Ivana Kosančića br. 5, 16000 Leskovac, R. Srbija

telefoni:

tel/fax: 016 / 21 31 56

tel - fax: 016 / 85 56 29 - ogranak štamparija Bošnjace

matični broj: 06380379

PIB: 100615820

tekući račun: 160-39289-64 banka Intesa

e-mail: snb.stamparija@gmail.com

acert pancert

Built by AMF

Sva prava zadržana, SNB 2008.